Të dashur kolegë, Shoqata Kombëtare e Grave Profesioniste, Afariste dhe Zejtare (SHGPAZ) po zbaton projektin e nancuar nga Bashkimi Europian në kuadër të IPA II – 2014: “Nxitja e sipërmarrjes dhe të mësuarit për sipërmarrjen tek të rinjtë dhe gratë në Shqipëri” Kliko këtu këtu për të mësuar më shumë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *