SHGPAZ punon për emancipimin e grave shqiptare nëpërmjet rritjes së autoritetit të tyre në të gjitha profesionet, mjeshteritë dhe sipërmarrjet.

Shoqata Kombëtare e Grave Profesioniste, Afariste e Zejtare të Shqipërisë

Shërbimet e Shoqatës Tonë

SHGPAZ ndihmon dhe forcon krijimin e lidhjeve me fushat si artizanati apo zejtaria duke siguruar futjen dhe intergrimin e tyre ne shoqeri. 

Ne përpiqemi të ndihmojmë në fuqizimin e sipermarrjeve permes prezantimit te tyre ne Donatore ose Sipermarres te rendesishem. Përmes trajnimeve të cilat kane per qellim rritjen ne aspekte personale dhe profesionale te grave sipermarrese ne liçensojmë sipërmarrjet sipas nje strukture te nisur nga ideja, burimet dhe finalizimi i projektit.

Projektet e Fundit

Njoftime nga SHGPAZ

Partnerët Vendas

Partnerë Të Huaj në Shqipëri

Perfshihu duke shkruar emailin per te rejat e fundit: