TE REJAT E FUNDIT
19-20 maj 2017, me rastin e ditës botërore të sipërmarrjes femërore, Znj.Flutura Xhabia nderohet me...
Ndertimi i nje Dialogu Efektiv Publik- Privat, Fokusi i këtij aktiviteti rajonal është...
Koalicioni për Gratë dhe të Rinjtë në Politikë në bashkëpunim me Shtëpia e të Drejtave të...
"Mundesite e Agrobiznesit Shqiptar" Takim rajonal ne Shkoder, prezantimi i CAI Common Agrobusiness...
Fuqizimi ekonomik i gruas... (lexo te plote)
“Situata e gruas dhe diversifikimi ekonomik ne zonat rurale te Shqiperise” - 30 MARS 2016

E Merkure, 30 Mars 2016

Me date 30 Mars 2016, ne ambientet e Ministrise se Bujqesise Zhvillimit Rural dhe Adminstrimit te Ujerave u organizua eventi me titull: “Situata e gruas dhe diversifikimi ekonomik ne zonat rurale te Shqiperise”
Sipas studimit te kryer nga DSA- Partnere ne Zgjidhje dhe Zhvillim, problemet e grave ne zonat rurale te Shqiperise ne dy dekadat e fundit persa i perket aspektit te se drejtave dhe mundesive te barabarta jane rritur ne mase. Studimi evidenton pabarazine gjionore ne zonat rurale dhe ben thirrje per mbeshtetje te grave ne zonat rurale vecanerisht persa i perket temave si: Pabarazia e te drejtave mbi token; perceptimit te kontributit te pabarabarte financiar; sipermarrjes se gruas ne zonat rurale e cila vazhdon te jete ende e dobet; shkalla e ulet e pjesemarrjes se grave ne tregun rural te punes; mungeses apo nivelit te ulet te edukimit dhe nivelit te ulet te pjesemarrjes ne trajnime; akses i ulet ndaj mbeshtetjes financiare te shtetit apo donatoreve etj. Ky aktivitet u organizua nga Ministria e Bujqesise Zhvillimit Rural & Administrimit te Ujerave , dhe UN Women Shqiperi.