TE REJAT E FUNDIT
19-20 maj 2017, me rastin e ditës botërore të sipërmarrjes femërore, Znj.Flutura Xhabia nderohet me...
Ndertimi i nje Dialogu Efektiv Publik- Privat, Fokusi i këtij aktiviteti rajonal është...
Koalicioni për Gratë dhe të Rinjtë në Politikë në bashkëpunim me Shtëpia e të Drejtave të...
"Mundesite e Agrobiznesit Shqiptar" Takim rajonal ne Shkoder, prezantimi i CAI Common Agrobusiness...
Fuqizimi ekonomik i gruas... (lexo te plote)

SHERBIMET QE OFRON SHOQATA E GRAVE PROFESIONISTE AFARISTE E ZEJTARE

  1.Sherbimet teknike: • Teknologjia e re; • Pajisje e re; • Zhvillimet e reja te produktit; • Zbatimi i standarteve nderkombetare (ISO 9001-2000); • Kontabiliteti • Pajisja me ITC • Krijimi i bazes se te dhenave • Rrjetezimi me partnere te tjere ne Europe 2.Trajnimi • Plani i biznesit te zhvillimit; • Palni strategjik marketing zhvillim; • Lehtesimi i kredise; • Hulumtimi i tregut; • Informimi i konsumatorit dhe fushate per • Zhvillimin e Arsimit; • Sistemi i Shperndarjes studim dhe • rekomandimet; • Menaxhimi i sistemeve te zhvillimit • Zhvillimi I biznesit perms rrjeteve • kombetare dhe nderkombetare te biznesit; 3.Panaire Mundesi per panaire kombetare dhe nderkombetare 4.Lobimi me : • Qeveria Lokale dhe qendrore • Donatoret • OJQ-te tjera • Paketa fiskale, etj. 5.Informimi mujor me ane te Buletinit te SHGPAZ.
Company email